Pengujian Emas

Pengujian Emas

ArRahnukita boleh melakukan pengujian emas anda bagi memastikan ketulenan dan mutu sesuatu emas yang dibawa.

Melalui ujian ini, anda akan ketahui sama ada emas yang diuji adalah emas tulen dan mengikut mutu emas.