Service Addon

Pembiayaan

Pembiayaan berasaskan gadaian emas

Simpanan Emas

Memberikan perkhidmatan simpanan emas bagi pelanggan-pelanggan yang ingin menyimpan

Pengujian Emas

Melakukan pengujian emas bagi memastikan ketulenan dan mutu emas.

Cucian Emas

Aktiviti cucian emas bagi membersihkan kotoran dan mengembalikan kilauan

Pembiayaan

Pembiayaan berasaskan gadaian emas

Simpanan Emas

Memberikan perkhidmatan simpanan emas bagi pelanggan-pelanggan yang ingin menyimpan emas

Pengujian Emas

Melakukan pengujian emas bagi memastikan ketulenan dan mutu emas.

Cucian Emas

Aktiviti cucian emas bagi membersihkan kotoran dan mengembalikan kilauan emas.

Cucian Emas

Aktiviti cucian emas bagi membersihkan kotoran dan

Pengujian Emas

Melakukan pengujian emas bagi memastikan ketulenan dan

Simpanan Emas

Memberikan perkhidmatan simpanan emas bagi pelanggan-pelanggan yang