Produk & Perkhidmatan

Produk ArRahnukita

Perkhidmatan ArRahnuKita

Antara perkhidmatan yang ditawarkan

Pembiayaan Ar-Rahnu adalah produk pembiayaan yang membenarkan barang kemas dijadikan sebagai cagaran yang berlandaskan Konsep Syariah (Tawarruq)

Pembiayaan

Pembiayaan berasaskan gadaian emas

Simpanan Emas

Memberikan perkhidmatan simpanan emas bagi pelanggan-pelanggan yang ingin menyimpan

Pengujian Emas

Melakukan pengujian emas bagi memastikan ketulenan dan mutu emas.

Cucian Emas

Aktiviti cucian emas bagi membersihkan kotoran dan mengembalikan kilauan