Pengenalan

Pengenalan

Pembiayaan ArRahnukita

Pembiayaan Ar-Rahnu adalah produk pembiayaan yang membenarkan barang kemas dijadikan sebagai cagaran untuk dijadikan wang tunai. Pembiayaan yang dijalankan adalah berlandaskan Konsep Syariah (Tawarruq).

Jumlah pembiayaan yang diberikan kepada Pelanggan adalah bergantung kepada peratusan yang ditentukan oleh KOPETRO dan jenis barang kemas yang dicagarkan.

Objektif & Strategi

Menyediakan kemudahan pembiayaan atas cagaran emas kepada orang awam terutama golongan yang berpendapatan rendah untuk meneruskan kelangsungan, peniaga-peniaga kecil sebagai modal perniagaan dan lain-lain aktiviti bagi meningkatkan sosial ekonomi.
ARK-Pengenalan2-01122022
ARK-Pengenalan-Consultation-01122022

Perlukan bantuan konsultasi? Kami sedia membantu