Kalkulator ArRahnukita

Pengiraan Nilai Gadaian Emas ArRahnukita

Nilai Marhun

RM 2,860.00

Nilai Pembiayaan

RM 2,888.00

Cas Keuntungan

RM 141.04

Jumlah Penebusan

RM 141.04

Nota: *Pengiraan ini adalah sekadar ilustrasi sahaja. Untuk mutu emas dan pengiraan yang sebenar, sila kunjungi cawangan ArRahnukita

Nilai Marhun

RM 2,860.00

Nilai Pembiayaan

RM 2,888.00

Cas Keuntungan

RM 141.04

Jumlah Penebusan

RM 141.04

Nota: *Pengiraan ini adalah sekadar ilustrasi sahaja. Untuk mutu emas dan pengiraan yang sebenar, sila kunjungi cawangan ArRahnukita

Nilai Marhun

RM 2,860.00

Nilai Pembiayaan

RM 2,888.00

Cas Keuntungan

RM 141.04

Jumlah Penebusan

RM 141.04

Nota: *Pengiraan ini adalah sekadar ilustrasi sahaja. Untuk mutu emas dan pengiraan yang sebenar, sila kunjungi cawangan ArRahnukita